Supervision

I supervision benytter jeg de narrative og systemiske metoder.
Formålet med supervisionen er at understøtte faglig og personlig udvikling i relation til fagpersoner, der er ansat indenfor professioner, der arbejder med mennesker eksempelvis pædagoger, psykologer, psykoterapeuter, lærer, SOSO-Assistenter mf.

Jeg er som supervisor optaget af at skabe et refleksionsrum, hvor der er plads til de mange stemmer, og hvor forskellighed ses som mulighed for at skabe nye forståelser.

Min agenda er at skabe nye udviklingsmuligheder/refleksionsflader og bringe de til tider oversete og ureflekterede men værdifulde historier i spil.

Jeg yder følgende supervisionsformer:

  • Individuel supervision i gruppe – hvor gruppen fungerer som et aktivt og medskabende team
  • Kollegial/gruppe supervision
  • Individuel supervision (1:1 kontakt)