CV

Mmed hvid kantJeg hedder Mette Therese Thyghøj. Jeg har en universitetsuddannelse i psykologi, og jeg er uddannet psykoterapeut, supervisor og coach.

Jeg har 19-års erfaring med psykoterapi (individuel, par, familie og gruppeterapi).  

Aktuelt er jeg ansat i Lev Uden Vold, hvor jeg er projektleder på efterværn. I Lev Uden Vold er min funktion følgende:

 • Koordinere og lede efterværnsdelen
 • Oprette og lede terapeutiske grupper for tidligere voldsramte kvinder, mænd og børn
 • Undervisning indenfor voldsområdet
 • Udviklingsarbejde
 • Telefonisk psykologisk rådgivning for voldsudøvere

Ved siden af min funktion i Lev Uden Vold er jeg privatpraktiserende, hvor jeg underviser, supervisere, coacher og udfører psykoterapi.

Jeg har en stærk profil i forhold til at arbejde med socialt udsatte, idet jeg arbejder indenfor voldsområdet, og superviserer personale indenfor psykiatri, misbrug, handicap og voldsområdet. Jeg har før mit arbejde i Lev Uden Vold arbejdet på hjemløseområdet og indenfor misbrugsbehandling. Her har jeg haft forskellige funktioner, som mellemleder (for en misbrugsbehandlingsenhed og for en hjemløseafdeling for unge hjemløse) misbrugsbehandler og koordinator.

Jeg har særlig erfaring med og interesse for poststrukturalistiske tilgange, herunder narrative, systemiske og responsbaserede metoder. Jeg har erfaring med at udvikle kurser, workshops og uddannelser, og jeg har sammen med en kollega udviklet Center for Forsorg og Behandlings Narrative Misbrugsuddannelse i Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden.  

Jeg er medarbejder og medstifter af ISV/Novatales der producerer og sælger billedekort til anvendelse i terapi, coaching og undervisning. Se nærmere her: http://www.novatales.dk

Uddannelser

 • Specialistuddannelse i Narrativ psykoterapi fra DISPUK (2017-2018).
 • Narrativ familieterapeutisk uddannelse fra DISPUK (2015-2016).
 • Supervisionsuddannelse (2014-2015).
 • Coachinguddannelse fra Attractor/Rambøll (certificeret CMCC-coach) (2013-2014).
 • Universitetsuddannelse i psykologi (cand.mag.) (2012).
 • Lederuddannelse fra CairosConsult (2007-2008).
 • Gruppeterapeutisk uddannelse fra  Familieterapeutisk Center, KBH (2005-2006).
 • Systemisk og narrativ uddannelse fra DISPUK (2003-2006).
 • Socialrådgiveruddannelsen i Odense (1996-1999).

Kurser

 •  Voldens mikro og makro tacklinger ved Dr. Allan Wade, Narrative Perspektiver, 1. dag (2019).
 •  Voldens psykologi med psykolog Per Isdal TUBA, 1 dag, (2019).
 •  VOLDsom Arv, Tubakonference 2019 bl.a. med psykolog Per Isdal (2019).
 • Michael White aftner med Allan Holmgren på DISPUK (2017-).
 • Hvordan kan vi reducere volden i hverdagen? Vold, skam og skyld ved professor og psykiater James Gilligan 1. dag (2018).
 • Hvordan kvinder mister deres handlekraft: Feminisme, psykologi og terapi med Carol Gilligan afholdt på DISPUK 1. dag (2018).
 • Narrativ konflikthåndtering og meditation ved professor John Winslade på DISPUK 1. dag (2016).
 • Nordisk konference og workshop i Motivational Interviewing (MI) i Linköping, Sverige (2013).
 • MI-Workshop: Kursus i Motivering Interviewing ved Certificeret Gitte Bergenhagen og Anna Cosar (Nordsjællands Misbrugscenter) (2011, 2012, 2013, 2015) 2 dage pr. år.
 • Kognitiv gruppeterapi ved Cand. psych. Ved Wattargruppen/Kognitiv Psykologcenter. KBH. I alt 3 dage afholdt i (2007-2008).
 • Introductory workshop the Marlborough model of multiple family therapy by Eia Asen 1 dag (2007).
 • Marlborough Masterclass ved Eia Asen, Brenda McHugh, Niel Dawson og Derek Taylor arrangeret af Nordic Interventions. Et 3 dages kursus med fokus på flerfamilieterapi (2007).
 • Løsningsfokuseret rådgivning af misbrugere ved Henrik Petersen, Solution. I alt 21 timer (2001).

Erhvervserfaring

 • Lev uden vold (2018-).
 • Center for Forsorg og Behandling (2001-2018).
 • Alkoholbehandlingscenteret, Ringkøbing Amt (1999-2001).

 Supervisionserfaring

 • Supervisor for Haslev Krisecenter (2019 -)
 • Supervisor for intern personale i Lev Uden Vold (2018 – ).
 • Supervisor for Gribskov Misbrugsbehandling (2015-).
 • Supervisor for Lindegården, Fredensborg Kommune: Handicapområdet (2016 -).
 • Supervisor for Voksenstøtten i Gribskov Kommune: Social psykiatrien og handicapområdet (2017-).
 • Supervisor for socialpsykiatrisk botilbud, Fabianhus (2016-2017).
 • Supervisor for værkstedspersonalet i CFB på Hjemløseområdet (2016).

Undervisningserfaring

 • CFB’s 1-årige narrative misbrugsuddannelse (2015-2018).
 • Fabianhus – Socialpsykiatrisk botilbud, Gribskov Kommune, 1-årig narrativ uddannelse Gribskov kommune (2015-2016).
 • Fabianhus – Overbygningmoduler med fokus på Narrativ metode indenfor psykiatri, krop, traumer og skyld og skam (2016-2017).
 • Geelsgårdskolen – 2 dages kursus i narrativ metode (2015).
 • Workshops i CFB i rusmiddelorienteret misbrugsbehandling (2016).
 • Pilotprojekt om misbrugsbehandling og psykiatri på Orion (et socialpsykiatrisk bosted under Region Hovedstaden) (2017-2018).
 • Voksenstøtten, Gribskov Kommune, 1-årig narrativ uddannelse (2017-2018).
 • Introduktionskursus til narrativ metode, Lindegården (2017 og 2018).
 • Gæsteunderviser på Professionshøjskolen Metropol (socialrådgiveruddannelsen) i metodefag om narrativ metode, misbrugsbehandling og gruppebehandling (2018-).
 • Narrativ misbrugsuddannelse for Gribskov Misbrugsbehandling i alt 12 dage (2018-2019).
 • Afholder kurser/underviser i Lev Uden Vold om vold (2018-).
 • Kursus i Løsningsfokuseret terapi til Dansk Blindesamfund, 1 dag, (2019).
 • Undervisning i narrativ voldshåndtering, 1 dag, Voksenstøtten Gribskov (2020).
 • Kursus i Løsningsfokuseret gruppebehandling til Dansk Blindesamfund, 1 dag, (2020).

Bestyrelsesarbejde

 • Bestyrelsesmedlem i STOKs (Dansk Forening for Systemisk og Narrativ Terapi og Konsultation) bestyrelse http://www.danskstok.dk/ (2017-2019).